Onze dieren

Kaasboerderij Weenink melkt gemiddeld 100 koeien per dag. Daarnaast staan er gemiddeld 10 tot 15 koeien droog (een rustperiode van ±2 maand waarin ze geen melk geven, voordat de koeien opnieuw een kalf krijgen).

De koeien zorgen voor 3000 liter melk per dag. In deze melk zit vet 4.50% en eiwit 3.50%. Vet en eiwit zijn belangrijke voedingsstoffen voor de mens. Door het kaasproces komt vet en eiwit in de kaas en blijven melkzouten en suikers achter in de wei.

Naast de melkkoeien is er natuurlijk ook jongvee aanwezig. De jongste kalfjes (tot vier maand) lekker in het stro. Vanaf vier maand gaan de kalfjes naar de jongveestal waar ze in een bedding van zaagsel kunnen liggen. Na ± twee jaar krijgen ze hun eerste kalf vanaf dan begint de melkgift en lopen ze tussen de melkkoeien.

Natuurlijk zijn er ook nog meer dieren op de boerderij. Wilt u meer weten over de boerderij en de dieren doe dan de Boerderij Puzzeltocht.