Weidegang

Weidegang vinden we erg belangrijk! Voor zowel de koeien als de kaas.

Onze melkkoeien gaan, vanaf half april tot en met oktober (weersafhankelijk), naar buiten.

Ook ons jongvee gaat, vanaf het moment dat ze 1 jaar zijn, de wei in (april-nov).